Главен редактор
  • --
Национален редакционен съвет
  • --, УНСC
  • --, УНСС
  • --, УНСС
Международен редакционен съвет
  • --
    Ed--, UK

  • --
    University --,UK

Бизнес и право

Бизнес и право

година 2019
Брой 3