За изданието

Списание „Бизнес и право“ е специализирано правно издание, което предлага форум за публикуване на статии, рецензии, съобщения за научни форуми, дискусионни материали и пр., посветени на правното регулиране на бизнеса (стопанската дейност) в най-широкия му смисъл. Стремим се да предложим широк кръг публикации по всички аспекти на това научно направление: публичноправни, частноправни и наказателноправни, също и международноправни и в правото на ЕС и т.н. Списанието дава възможност за изява на млади и утвърдени, български и чуждестранни учени, като публикува техни оригинални разработки. Публикуваме текстове на български и английски език.

Business and Law Journal is a legal edition, providing a site for publishing articles, reviews, forum announcements, materials, studying different debatable problems, among other materials. It is specialized in all aspects of the legal regulation of business activity. Our ambition is to offer a wide range of publications in various areas of this research field, covering public law, private law, criminal law, international law, EU law perspective, etc. The journal gives an opportunity to young and approved Bulgarian and foreign scholars to publish the results of their original research. Manuscripts shall be published in the Bulgarian or the English language.

ISSN (print): 2603-3437
ISSN (online): 2603-3445