Главен редактор
  • --
Национален редакционен съвет
  • --, УНСC
  • --, УНСС
  • --, УНСС
Международен редакционен съвет
  • --
    Ed--, UK

  • --
    University --,UK

За изданието

News
ABSTRACTING AND INDEXING

  

ISSN (print):
ISSN (online):